Lần đầu tiên hé lộ bí ẩn về bức tường "Thành Cát Tư Hãn"

Các nhà khảo cổ Israel nghiên cứu một đoạn tường "Thành Cát Tư Hãn", một phần của Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ Israel nghiên cứu một đoạn tường "Thành Cát Tư Hãn", một phần của Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP
Các nhà khảo cổ Israel nghiên cứu một đoạn tường "Thành Cát Tư Hãn", một phần của Vạn Lý Trường Thành. Ảnh: AFP
Lên top