Lần đầu phát hiện linh dương hoẵng Châu Phi cực hiếm sống trong tự nhiên

Linh dương hoẵng Walter. Ảnh: WildCRU.
Linh dương hoẵng Walter. Ảnh: WildCRU.
Linh dương hoẵng Walter. Ảnh: WildCRU.
Lên top