Lần đầu, kích thước đầy đủ của cá mập khổng lồ thời tiền sử được tiết lộ

Hình ảnh mô phỏng con cá mập Otodus megalodon bơi sau đàn cá heo. Ảnh: Guardian
Hình ảnh mô phỏng con cá mập Otodus megalodon bơi sau đàn cá heo. Ảnh: Guardian
Hình ảnh mô phỏng con cá mập Otodus megalodon bơi sau đàn cá heo. Ảnh: Guardian
Lên top