Lần đầu ghi được cảnh mực khổng lồ ở sâu dưới biển săn mồi

Medusa ghi cảnh con mực khổng lồ bơi vòng quanh E-Jelly trong vài phút trước khi tấn công. Ảnh: NOAA
Medusa ghi cảnh con mực khổng lồ bơi vòng quanh E-Jelly trong vài phút trước khi tấn công. Ảnh: NOAA
Medusa ghi cảnh con mực khổng lồ bơi vòng quanh E-Jelly trong vài phút trước khi tấn công. Ảnh: NOAA
Lên top