Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung