Lại tranh cãi về số phận tử thi cố Tổng thống Libya Gaddafi

Cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: Reuters
Cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: Reuters
Cố Tổng thống Libya Muammar Gaddafi. Ảnh: Reuters