Lại phát hiện dấu vết đoàn tàu và du thuyền giống của ông Kim Jong-un

Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu đậu ở Wonsan. Ảnh: 38 North/Yonhap
Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu đậu ở Wonsan. Ảnh: 38 North/Yonhap
Ảnh vệ tinh cho thấy đoàn tàu đậu ở Wonsan. Ảnh: 38 North/Yonhap
Lên top