Lại đến lượt MiG-31 của Nga nổ tung và cháy rụi

Hiện trường vụ máy bay rơi.
Hiện trường vụ máy bay rơi.
Hiện trường vụ máy bay rơi.