Lạc vào con phố độc nhất vô nhị trên thế giới

Đền Cheng Hoon Teng có tuổi đời 400 năm, là điểm đến của những người Hoa, nhất là vào năm mới.
Đền Cheng Hoon Teng có tuổi đời 400 năm, là điểm đến của những người Hoa, nhất là vào năm mới.
Đền Cheng Hoon Teng có tuổi đời 400 năm, là điểm đến của những người Hoa, nhất là vào năm mới.
Lên top