Lạc quan về tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại khu điều trị COVID-19 dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại khu điều trị COVID-19 dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân tại khu điều trị COVID-19 dã chiến ở New Delhi, Ấn Độ. Ảnh: AFP
Lên top