Lá thư thất lạc của Einstein có thể giải mã bí ẩn khoa học 70 năm

Một người đi qua bức vẽ "Albert Einstein" của Andy Warhol. Ảnh: AFP.
Một người đi qua bức vẽ "Albert Einstein" của Andy Warhol. Ảnh: AFP.
Một người đi qua bức vẽ "Albert Einstein" của Andy Warhol. Ảnh: AFP.
Lên top