Lá thư thất lạc 52 năm của cựu binh Mỹ bất ngờ xuất hiện

Lá thư dài 5 trang anh trai gửi cho bà Tucker. Ảnh: WTHR-TV.
Lá thư dài 5 trang anh trai gửi cho bà Tucker. Ảnh: WTHR-TV.
Lá thư dài 5 trang anh trai gửi cho bà Tucker. Ảnh: WTHR-TV.
Lên top