La Nina: Australia cảnh báo lạnh hơn, mưa nhiều hơn và nguy cơ lũ lụt

Bờ biển phía đông Australia, có xu hướng ít bị ảnh hưởng bởi La Nina trong những tháng mùa đông nhưng có nguy cơ bị lũ lụt nghiêm trọng trong mùa hè xảy ra hiện tượng La Nina. Ảnh: The West Australian.
Bờ biển phía đông Australia, có xu hướng ít bị ảnh hưởng bởi La Nina trong những tháng mùa đông nhưng có nguy cơ bị lũ lụt nghiêm trọng trong mùa hè xảy ra hiện tượng La Nina. Ảnh: The West Australian.
Bờ biển phía đông Australia, có xu hướng ít bị ảnh hưởng bởi La Nina trong những tháng mùa đông nhưng có nguy cơ bị lũ lụt nghiêm trọng trong mùa hè xảy ra hiện tượng La Nina. Ảnh: The West Australian.
Lên top