Lạ lùng với cơn sốt mang tên “du lịch chống khủng bố”

Huấn luyện viên ở Caliber 3 hướng dẫn du khách về các kỹ thuật chống khủng bố.
Huấn luyện viên ở Caliber 3 hướng dẫn du khách về các kỹ thuật chống khủng bố.