Kỳ vọng siêu máy tính nhanh nhất thế giới "tham chiến" chống COVID-19

Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Siêu máy tính Fugaku của Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Lên top