Kỹ thuật mới của Singapore giúp rút ngắn thời gian thử vaccine COVID-19

Nghiên cứu viên của Arcturus Therapeutics đang nghiên cứu về vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters.
Nghiên cứu viên của Arcturus Therapeutics đang nghiên cứu về vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters.
Nghiên cứu viên của Arcturus Therapeutics đang nghiên cứu về vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Reuters.
Lên top