Kỳ thi tuyển dụng công chức nóng nhất, tỉ lệ chọi cao nhất 20.000 "chọi" 1

Kỳ thi tuyển dụng công chức tại Trung Quốc. Ảnh minh họa. Nguồn: Xinhua
Kỳ thi tuyển dụng công chức tại Trung Quốc. Ảnh minh họa. Nguồn: Xinhua
Kỳ thi tuyển dụng công chức tại Trung Quốc. Ảnh minh họa. Nguồn: Xinhua
Lên top