Kỳ quặc và hài hước giải thưởng Ig Nobel trao cho "người dê"