Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Kỳ quặc và hài hước giải thưởng Ig Nobel trao cho "người dê"