Kỷ niệm lần thứ 150 ngày sinh của lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi

Tượng bán thân Mahatma Gandhi (do nhà điêu khắc Ram Vsutar sáng tác, hoàn thành ở tháng 8.2014), đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, khánh thành vào tháng 8.2018. Ảnh: L.Q.V
Tượng bán thân Mahatma Gandhi (do nhà điêu khắc Ram Vsutar sáng tác, hoàn thành ở tháng 8.2014), đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, khánh thành vào tháng 8.2018. Ảnh: L.Q.V
Tượng bán thân Mahatma Gandhi (do nhà điêu khắc Ram Vsutar sáng tác, hoàn thành ở tháng 8.2014), đặt trong khuôn viên Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội, khánh thành vào tháng 8.2018. Ảnh: L.Q.V
Lên top