Kỷ niệm 35 năm thảm họa hạt nhân Chernobyl tồi tệ nhất lịch sử thế giới

Thảm họa Chernobyl là thảm họa nhà máy điện hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử thế giới. Ảnh: AFP
Thảm họa Chernobyl là thảm họa nhà máy điện hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử thế giới. Ảnh: AFP
Thảm họa Chernobyl là thảm họa nhà máy điện hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử thế giới. Ảnh: AFP
Lên top