Kỷ niệm 103 năm Cách mạng Tháng Mười Nga tại Mátxcơva

Lên top