Kỷ lục số người từ bỏ quốc tịch Mỹ nửa đầu năm 2020

Hơn 5.800 người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: AP
Hơn 5.800 người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: AP
Hơn 5.800 người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong 6 tháng đầu năm 2020. Ảnh: AP
Lên top