Kỷ lục người phụ nữ cao nhất thế giới ở Thổ Nhĩ Kỳ

Rumeysa Gelgi lập kỷ lục là người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống. Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới
Rumeysa Gelgi lập kỷ lục là người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống. Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới
Rumeysa Gelgi lập kỷ lục là người phụ nữ cao nhất thế giới còn sống. Ảnh: Kỷ lục Guinness Thế giới
Lên top