Kỷ lục Guinness ghi nhận thanh bim bim ngô dài nhất thế giới

Thanh bim bim ngô dài 10,66 mét lập kỷ lục Guinness. Ảnh: The Sun
Thanh bim bim ngô dài 10,66 mét lập kỷ lục Guinness. Ảnh: The Sun
Thanh bim bim ngô dài 10,66 mét lập kỷ lục Guinness. Ảnh: The Sun
Lên top