Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Kỳ lạ con bê mặt người "gây bão"

Hình ảnh con bê mặt người sinh ra ở Argentina gây bão.
Hình ảnh con bê mặt người sinh ra ở Argentina gây bão.
Hình ảnh con bê mặt người sinh ra ở Argentina gây bão.
Lên top