Kỳ lạ chuyện đông xác chờ hồi sinh ở Trung Quốc

Lưu trữ thi thể đông lạnh ở Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng, Trung Quốc. Ảnh: Yinfeng
Lưu trữ thi thể đông lạnh ở Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng, Trung Quốc. Ảnh: Yinfeng
Lưu trữ thi thể đông lạnh ở Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Sơn Đông Yinfeng, Trung Quốc. Ảnh: Yinfeng
Lên top