Kỳ hạm của Hải quân Ukraina bị loại ngay sau khi sửa chữa

Kỳ hạm của Hải quân Ukraina "Getman Sagaidachnyi".
Kỳ hạm của Hải quân Ukraina "Getman Sagaidachnyi".
Kỳ hạm của Hải quân Ukraina "Getman Sagaidachnyi".
Lên top