Trung Quốc sẽ phải suy tính kỹ sau phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài

Kỳ 2: Có lý do lo ngại Biển Đông sẽ tiếp tục căng thẳng