Trung Quốc sẽ phải suy tính kỹ sau phán quyết Biển Đông của Tòa Trọng tài

Kỳ 1: Phán quyết ràng buộc pháp lý với Philippines và cả Trung Quốc