Kofi Annan: Hiện thân "sức mạnh chỉ đường mãi mãi" của Liên Hợp Quốc

Cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan an ủi những người sống sót trong vụ thảm sát Liquica ở Đông Timor năm 1999. Ảnh: AP
Cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan an ủi những người sống sót trong vụ thảm sát Liquica ở Đông Timor năm 1999. Ảnh: AP
Cố Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Kofi Annan an ủi những người sống sót trong vụ thảm sát Liquica ở Đông Timor năm 1999. Ảnh: AP
Lên top