Kính viễn vọng James Webb đạt bước tiến mới khi lắp ngoài vũ trụ

Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA đã hoàn thành việc triển khai lắp đặt tấm kính che nắng khổng lồ của mình. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA đã hoàn thành việc triển khai lắp đặt tấm kính che nắng khổng lồ của mình. Ảnh: AFP
Kính viễn vọng không gian James Webb của NASA đã hoàn thành việc triển khai lắp đặt tấm kính che nắng khổng lồ của mình. Ảnh: AFP
Lên top