Kính viễn vọng Hubble ghi hình ảnh sống động về một cụm sao hình cầu

NGC 6717. Ảnh: ESA/Hubble and NASA/A. Sarajedini
NGC 6717. Ảnh: ESA/Hubble and NASA/A. Sarajedini
NGC 6717. Ảnh: ESA/Hubble and NASA/A. Sarajedini
Lên top