Kính viễn vọng Hubble chụp những bức ảnh đầu tiên sau khi hồi sinh

Hai thiên hà kỳ lạ trong số ảnh do Hubble chụp sau khi hồi sinh hoạt động. Bên phải là thiên hà xoắn ốc ba nhánh ARP-MADORE0002-503 và bên trái là cặp thiên hà tương tác ARP-MADORE2115-273. Ảnh: NASA/ESA
Hai thiên hà kỳ lạ trong số ảnh do Hubble chụp sau khi hồi sinh hoạt động. Bên phải là thiên hà xoắn ốc ba nhánh ARP-MADORE0002-503 và bên trái là cặp thiên hà tương tác ARP-MADORE2115-273. Ảnh: NASA/ESA
Hai thiên hà kỳ lạ trong số ảnh do Hubble chụp sau khi hồi sinh hoạt động. Bên phải là thiên hà xoắn ốc ba nhánh ARP-MADORE0002-503 và bên trái là cặp thiên hà tương tác ARP-MADORE2115-273. Ảnh: NASA/ESA
Lên top