Kính viễn vọng Hubble chụp được thiên hà xoắn ốc cho nhiệm vụ đặc biệt

Hình ảnh thiên hà xoắn ốc Mrk (Markarian) 1337 do kính viễn vọng Hubble chụp lại. Ảnh: NASA
Hình ảnh thiên hà xoắn ốc Mrk (Markarian) 1337 do kính viễn vọng Hubble chụp lại. Ảnh: NASA
Hình ảnh thiên hà xoắn ốc Mrk (Markarian) 1337 do kính viễn vọng Hubble chụp lại. Ảnh: NASA
Lên top