Kính viễn vọng Đức hé lộ kinh ngạc 3 triệu vật thể mới về hố đen

Mỗi điểm sáng trong bức ảnh toàn thể bầu trời đầu tiên của eRosita này là hố đen hoặc một ngôi sao neutron. Ảnh: eRosita
Mỗi điểm sáng trong bức ảnh toàn thể bầu trời đầu tiên của eRosita này là hố đen hoặc một ngôi sao neutron. Ảnh: eRosita
Mỗi điểm sáng trong bức ảnh toàn thể bầu trời đầu tiên của eRosita này là hố đen hoặc một ngôi sao neutron. Ảnh: eRosita
Lên top