Kính viễn vọng của NASA chụp khung cảnh ngoạn mục về mây vũ trụ

Hình ảnh minh họa kính viễn vọng không gian Hubble. Ảnh: AFP
Hình ảnh minh họa kính viễn vọng không gian Hubble. Ảnh: AFP
Hình ảnh minh họa kính viễn vọng không gian Hubble. Ảnh: AFP
Lên top