Kính thiên văn NASA phát hiện đột phá về vụ nổ siêu tân tinh hiếm 1 tỉ năm

Hình minh họa vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: SpaceAustralia
Hình minh họa vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: SpaceAustralia
Hình minh họa vụ nổ siêu tân tinh. Ảnh: SpaceAustralia
Lên top