Kính thiên văn mạnh nhất sập sau nhiều năm săn tín hiệu ngoài hành tinh

Kính thiên văn bị đổ sập ở Puerto Rico. Ảnh: NSF
Kính thiên văn bị đổ sập ở Puerto Rico. Ảnh: NSF
Kính thiên văn bị đổ sập ở Puerto Rico. Ảnh: NSF
Lên top