Kính thiên văn khổng lồ James Webb lại bị lùi ngày đưa vào không gian

Gương vàng kính thiên văn James Webb. Ảnh: NASA
Gương vàng kính thiên văn James Webb. Ảnh: NASA
Gương vàng kính thiên văn James Webb. Ảnh: NASA
Lên top