Kính thiên văn Kepler của NASA phát hiện quần thể 4 hành tinh bí ẩn

Hình ảnh kính thiên văn Kepler của NASA. Ảnh: NASA
Hình ảnh kính thiên văn Kepler của NASA. Ảnh: NASA
Hình ảnh kính thiên văn Kepler của NASA. Ảnh: NASA
Lên top