Kính thiên văn James Webb sẽ làm nên lịch sử về quan sát bình minh vũ trụ

Kính thiên văn James Webb (ảnh) sẽ giúp nhìn sâu hơn và xa hơn về lịch sử vũ trụ hơn bao giờ hết. Ảnh: NASA
Kính thiên văn James Webb (ảnh) sẽ giúp nhìn sâu hơn và xa hơn về lịch sử vũ trụ hơn bao giờ hết. Ảnh: NASA
Kính thiên văn James Webb (ảnh) sẽ giúp nhìn sâu hơn và xa hơn về lịch sử vũ trụ hơn bao giờ hết. Ảnh: NASA
Lên top