Kính thiên văn Hubble phát hiện lõi thiên hà tỏa năng lượng khủng

Thiên hà Seyfert NGC 3254. Ảnh: NASA
Thiên hà Seyfert NGC 3254. Ảnh: NASA
Thiên hà Seyfert NGC 3254. Ảnh: NASA
Lên top