Kính thiên văn Hubble lần đầu phát hiện hơi nước trên mặt trăng của sao Mộc

Kính thiên văn Hubble tìm thấy bằng chứng về hơi nước trong bầu khí quyển mỏng mặt trăng của sao Mộc. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble tìm thấy bằng chứng về hơi nước trong bầu khí quyển mỏng mặt trăng của sao Mộc. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble tìm thấy bằng chứng về hơi nước trong bầu khí quyển mỏng mặt trăng của sao Mộc. Ảnh: NASA
Lên top