Kính thiên văn Hubble của NASA phát hiện cụm sao lấp lánh tuyệt đẹp

Kính thiên văn Hubble của NASA chụp được cụm sao mở NGC 330. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble của NASA chụp được cụm sao mở NGC 330. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble của NASA chụp được cụm sao mở NGC 330. Ảnh: NASA
Lên top