Kính thiên văn Hubble của NASA có thể sẽ phải "nghỉ hưu"

Kính thiên văn Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Kính thiên văn Hubble của NASA. Ảnh: NASA
Lên top