Kính thiên văn Hubble chụp hình ảnh tuyệt đẹp về "vòng Einstein"

"Vòng Einstein" tuyệt đẹp cách Trái đất 3,4 tỉ năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA
"Vòng Einstein" tuyệt đẹp cách Trái đất 3,4 tỉ năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA
"Vòng Einstein" tuyệt đẹp cách Trái đất 3,4 tỉ năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA
Lên top