Kính thiên văn "Hubble 2.0" sẽ được phóng lên vào năm sau

Kính thiên văn mới SuperBIT là sự hợp tác giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ Canada và các trường đại học Durham, Toronto và Princeton. Ảnh: Đại học Princeton
Kính thiên văn mới SuperBIT là sự hợp tác giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ Canada và các trường đại học Durham, Toronto và Princeton. Ảnh: Đại học Princeton
Kính thiên văn mới SuperBIT là sự hợp tác giữa NASA, Cơ quan Vũ trụ Canada và các trường đại học Durham, Toronto và Princeton. Ảnh: Đại học Princeton
Lên top