Kinh tế Trung Quốc phục hồi không ổn định

Lũ lụt, thiên tai năm 2021 ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lũ lụt, thiên tai năm 2021 ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lũ lụt, thiên tai năm 2021 ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc. Ảnh: Xinhua
Lên top