Kinh tế suy giảm, Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng 20 năm liên tiếp

Lên top