Kinh nghiệm thu hút người dân đi tiêm chủng trên thế giới

Nhân viên y tế tại một điểm tiêm chủng COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tại một điểm tiêm chủng COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Nhân viên y tế tại một điểm tiêm chủng COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: AFP
Lên top